09:00 - 18:00:: 0 (212) 466 33 02 - 0 (212) 466 33 03 - 0 (553) 889 3303 Acil durumlar: 0 (532) 318 3169

Yasal Uyarı! Sitemizde yer alan yazılar ve bilgiler eğitim amaçlı olup herhangi bir şekilde tıbbı önerme amaçlı değildir. Devamını oku

SAĞLIK BAKANLIĞI TALİMATLARI GEREĞİ COVİD19 ŞÜPHELİ OLGULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Bir tık ile arayın
0 (212) 466 33 02 0 (212) 466 33 03 0 (553) 889 33 03
 WhatsApp

TİROİD ULTRASONU

TİROİD RENKLİ DOPPLER ULTRASONU

ELASTOGRAFİ

TİROİD AMELİYATI SONRASI ULTRASON

İİAB TİAB TİİAB

PATOLOJİ UZMANI EŞLİĞİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ

TİROİD-LENF BEZİ BİYOPSİSİ

(AYNI GÜN YA DA ERTESİ GÜN SONUÇ)

Bakırköy İstanbul

Randevu için

Doktor ismine tıklayın Dr. Ersen Alp ÖZBALCI
Dr. Ayşe Ahsen BAKAN

Haşimato Tiroiditi, Guatrı, Hastalığı

KRONİK LENFOSİTİK TİROİDİT, HAŞİMATO HASTALIĞI

  • Haşimato tiroiditi, kronik (Kronik ya da süreğen, müzmin, Vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür. Kaynak (wikipedia) bir tiroidit yani tiroid bezinin kronik iltihabi bir hastalığıdır. Tiroid hücreleri arasında çok sayıda lenfosit denilen beyaz kan hücreleri bulunduğu için kronik lenfositer/lenfositik tiroditit de denilmektedir.
  • En sık görülen tiroidittir ve daha çok kadınlarda görülür. Görülme sıklığı kadınlarda %6-7 oranındadır. Otopsi çalışmalarında oran kadınlarda %5-15, erkeklerde %1-5 olarak bildirilmiştir. Tiroid hastalıklarıyla uğraşan doktorlara yapılan başvurularda kadınların 2-3 kez fazla başvurduğu görülmektedir. Ailesel yatkınlık söz konusudur ve birinci derecede akrabasında Haşimato olan bir kişide görülme olasılığı %18-33 olarak bulunmuştur. Hastalık bulguları olmadan tiroid antikorlarına bakılarak yapılan araştırmada bu oran daha da yüksek bulunmaktadır.
  • Otoimmün bir hastalıktır (Otoimmünite özbağışıklık, veya kendine bağışıklık; bağışıklık sisteminin aşırı duyarlılığıyla oluşan tepkilere genel olarak verilen genel addır. Özbağışıklıkta canlının kendi vücudunda bulunan öz dokuları "yabancı" olarak algılayıp, bunlara karşı antikor oluşturarak tanımaz ve dolayısıyla bağışıklık sistemi hücreleri vücudun kendi dokularına saldırır. Kaynak wikipedia). Bilinmeyen pek çok nokta olmakla beraber, hastalığın başlaması ve gelişmesi basamaklı bir süreç gibi görünmektedir. Bunda bağışıklık sistemi, çevresel faktörler ve epigenetik faktörler(Epigenetik, biyolojide, DNA dizisindeki değişikliklerden kaynaklanmayan, ama aynı zamanda ırsi olan, gen ifadesi değişikliklerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle, ırsi (kalıtımsal) olup genetik olmayan fenotipik varyasyonları incelemektedir. Değişiklikler hücreyi ya da organizmayı doğrudan etkilemektedir ancak DNA dizisinde hiçbir değişiklik gerçekleşmemektedir. Kaynak wikipedia) etkili gözükmektedir. Otoimmün olayın nasıl başladığı belirli değildir. Ancak küçük yaşlarda çok daha az görülen otoimmün hastalıklar yaş ilerledikçe artmaktadır ve bu da çevresel faktörlerin etkili olduğunu düşündürmektedir. Bu faktörler olarak da iyot alımı, stres, enfeksiyonlar ve toksinler düşünülmektedir. Haşimato hastalığında antikorlar aracılığıyla ya da direkt olarak bağışıklık sistemi hücreleri aracılığıyla, bağışıklığın tetiklenmesi söz konusudur.
  • Ailesel yatkınlık bilinmektedir. Ancak genetik geçişin nasıl olduğu belirsizdir. MHC denilen (Majör Histokompatibilite Kompleksi; birçok gen tarafından kodlanan hücre yüzey molekülü olup bağışıklık hücreleri ile diğer hücreler arasındaki etkileşimlere ara buluculuk ederler. HLA molekülü de denilmektedir.) moleküller ön planda gibi durmaktadır. Yapılan çalışmalarda bazı kişilerin tiroid bezi hücrelerinde bu moleküllerden fazla miktarda olduğu ve bu kişilerde tiroidit ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmiştir.

Kategori: Haşimato